Religion

Religie of RELATIE…..? Lang heeft mij dit bezig gehouden. Voor mij persoonlijk ben ik er uit. Het gaat niet om religie maar om een RELATIE En,…….in een relatie steek je tijd en energie en een relatie moet je onderhouden. Dit is dan ook één van de zogeheten patches die ik heb op mijn motorkleding. Zie mijn motorpak en het hesje. KLIK HIER .

Ik ben groot gebracht in een pracht gezin waarvan de ouders op hun manier hun best hebben gedaan ons de christelijke normen en waarden bij te brengen. En daar ben ik hen tot op de dag van vandaag dankbaar voor. Achterom kijkend heb ik best wel eens vraagtekens gehad. Dan bedenk ik maar dat er geen geschreven handboek is voor opvoeding van kinderen. Zij hebben hun best gedaan en dat is wat belangrijk is.

“Onderzoek alle dingen en behoud het goede” staat er geschreven in 1 Tessalonicenzen 5:21 dat mooie boek wat BIJBEL heet en na al die jaren nog steeds zo ongelooflijk actueel is. Al een wonder op zich. Of…….lees GODS WOORD eens. Ik bid u toe dat het u tot een ZEGEN zal zijn en dat HIJ uw hart zal aanraken. KLIK HIER om te lezen: “Hoe kan ik GOD leren kennen“.

Voor mij persoonlijk is het niet belangrijk wat voor een naam er boven de deur staat van een kerk of genoodschap. Voor mij is de relatie met de VADER belangrijk. “Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij” zegt de HERE JEZUS in Johannes 14:6. Het gaat om de GENADE door GOD zelf gegeven. Ik voel mij thuis waar de waarheid wordt gepredikt.

HET GELOOF IS EEN GAVE VAN GOD!
Als je van harte de keus maakt om in de Bijbel te gaan geloven, dan ga je geloven in Jezus. En als je in Jezus gelooft dan geloof je in de Boodschap van Verlossing, zoals die in Johannes 3 : 16-18 een korte, maar ook alles omvattende, samenvatting kent. En als je echt daarin gelooft dan ga je op de knieën en kan en wil je niet meer om Jezus heen! Daarover zegt dan de Bijbel: Uw geloof is een gave van de Heilige Geest, die in uw werkt! Hier heb je de specifieke toepassing van GELOOF door de Heilige Geest in een christen: Het is een gave van GOD!
En door het geloof in het Lam wordt de zondaar gerechtvaardigd voor God!

In 2010 ben ik in Huddersfield – Engeland opnieuw gedoopt geworden. Een dag om nooit meer te vergeten. Bijzonder, echt bijzonder. Een onverklaarbare drang en ik moest het doen. Een ongelooflijke vrede is er vanaf die tijd in mijn hart. Ook aanvechtingen hoor, net zo goed. Dat is de satan die zijn best probeert te doen. Mijn vriend van toen Date de Witte en Jaap Dijkema hebben mij mogen dopen.

Houd dat in dat ik nu perfect ben….? ABSOLUUT niet. Ik ben en blijf een mens. Ik blijf fouten maken en heb gebreken. Toch mag ik geloven dat ik altijd terug mag naar de VADER om HEM vergeving te vragen voor de dingen die ik verkeerd doe. Maar,…… in Spreuken 28:13 staat een prachtige beloften “Die zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn; maar die ze bekent en laat, zal barmhartigheid verkrijgen.” Ik doe mijn best om als een christen door het leven te gaan. Dit gebeurd met vallen en opstaan. Ik mag het allemaal van HEM verwachten en dat is rijkdom. Ik heb mogen leren dat ik niemand op deze wereld kan overtuigen dat dit het ware geloof is. Wel mag ik getuigen door mijn spraak en manier van leven. Ik zal uit liefde proberen klaar te staan voor diegene die hulp nodig hebben. Of dit nu op materieel gebied is of als een luisterend oor. SAMEN door het leven gaan. Ook dit staat weer zo mooi omschreven: “Draagt elkanders lasten“. Galaten 6:2. En deze rijkdom wil ik met een ieder delen die het horen wil. Het rijkste bezit wat een mens maar kan bedenken of hebben.

 

Mijn manier om van deze rijke boodschap te getuigen was o.a. met de motor er op uit. Omdat ik al jaren een verwoed motorrijder ben (inmiddels was) is er niets mooiers. Mij begeven onder het motorvolk. Gewoon door wie ik ben. Er op uit met mijn motor en/of Trike en Caravan en de gesprekken volgen vanzelf. Het Urkerland heeft er een klein redactioneel stukje aan gewijd op Donderdag 26 maart 2015.

 

 

 

Meer over het bezoeken of er op uitgaan in de motorwereld kun je lezen op de pagina On the road / visiting bikerrallies of lees eens op je gemakje het hoofdstukje OPSPORING VERZOCHT of steek eens een helpende hand uit als dat nodig is, of wanneer jou dit wordt gevraagd

 

 

 

 

Wij als mens, misschien hoe goed je ook denkt te zijn, zijn geen van allen in staat om onze medemens te overtuigen. Wat wij wel kunnen en mogen doen is GETUIGEN van HEM. de beste getuigenis zei iemand ooit eens tegen mij, is de manier hoe je leeft en omgaat met je medemens. Bekijk het 1e filmpje maar eens op je gemak.
 

Wil je hier eens over praten? dat is geen enkel probleem. Stuur een mailtje of bel mij op. Aankomen bij mij thuis behoord ook tot de mogelijkheden. Koffie, thee of een borrel en het komt vanzelf goed. De deur staat ook voor jou open.

Met een hartelijke groet en misschien gaan we elkaar ontmoeten.

Mike

quote:  Every man’s censure is first moduled in his own nature. 

 

WIJ STOPPEN ER MEE:

NA 35 JAAR 

Translate »