Waarom deze actie?


De Lamme man kreeg hulp Lucas 5,17-26 - FCBA = Free Christian Biker Association - project Eli 2013
Enige uitleg van het WAAROM:
ACTIE ELI 2013 is van start gegaan. Geweldig fijn nieuws omdat vooral Eli de hartelijke wens heeft in zijn huidige woning te kunnen blijven wonen. In overleg met Elizabeth Rot-van der Graaf van de gemeente Epe (WMO consulent) en Bouwkundig adviseur zijn de mogelijkheden doorgenomen. De kostenberaming ligt tussen de 35.000 en 47.500 Euro. Een flink bedrag als je het zo zegt en schrijft, een luttel bedrag als wij SAMEN de schouders eronder zetten. SAMEN als mede motorrijder, bedrijf, broeder en zuster. SAMEN onze verantwoordelijkheden nemen. Hoe klein de bijdrage ook is, het is van harte welkom. Hoe dit in zijn werk gaat? Kijk maar snel onder de knop: JE HULP...? En,...LET OP....... Het kan jou ook overkomen. Dan hopen wij ook voor jou klaar te staan.

Verzekering:
Er is inmiddels informatie opgevraagd bij de verzekeraar van het eerste ongeval om te zien of de schade is te achterhalen. De verzekeraars zeggen echter dat er geen bewijs is dat de huidige omstandigheden een verband houden met het eerste ongeval en trekken hun handen terug. WMO Gemeente Epe heeft ook te maken met minder financieen en doet haar uiterste best het maximale wat haalbaar is te realiseren. Dit zijn dus de redenen waarom er nu spontaan een actie is gestart voor Eli & Ruth.

Vergeet FCBA (motorclub) en vergeet Mike (Initiator). Dit (wij) zijn alleen maar middelen die ingezet mogen worden. Houd het verdriet voor ogen van deze twee lieve mensen die uw hulp, juist nu, zo hard nodig hebben. Laten wij nu SAMEN proberen deze financiele drempel en hindernis te nemen zodat wij met ons ALLEN een pracht an een Kerstcadeau kunnen aanbieden. Hoe mooi zal dat zijn.

17 september 2013: - Wat betreft de situatie van Eli, hij heeft echt veel kracht in zijn armen, hij eet zelf, in zijn handen kan hij al weer wat knijpen, hierin neemt de kracht ook steeds meer toe! De fysiotherapeut vertelde hem vanochtend dat de spieren in zijn buik sterker worden en nog steeds voelt hij tintelingen en schokjes, God is goed! Hiervan geloven wij echt dat God een herstellend werk aan het doen is in zijn lichaam en alles weer op de juiste plek aan het zetten is en aan het vernieuwen is! Vol vertrouwen en geloof zeggen we opnieuw "Geloof is de zekerheid dat de dingen die we verwachten ook werkelijkheid zullen worden. Het is het bewijs van de dingen die we NOG niet zien!" Dit is een samengevatting uit berichten van de familie.

31 oktober 2013: - Door deze "plotselinge" situatie is de gezins- en thuissituatie volledig op zijn kop gezet. Eli heeft geen mogelijkheid om thuis te verblijven. Verzekering van het ongeval van 1 jaar geleden zegt dat de aanleiding niet kan worden bewezen. Ofwel, Eli & Ruth mogen het zelf oplossen en staan op zichzelf. Eli kan niet de trap op naar boven, kan niet eens fatsoelijk met een beetje privicy naar het toilet of gebruik maken van de douche. Om dit te realiseren is een verbouwing ofwel aanpassing nodig van de woning.

Vrijdag 15 november 2013: is de gemeente, WMO en maatschappelijk werk op bezoek geweest bij Eli & Ruth thuis. De hele situatie is doorgenomen, berekend en bekeken met de achterliggende vraag: "hoe nu verder". Daar is het volgende uitgekomen.

Op Dinsdagavond 19 november 2013: kwam het definitieve verlossende woord van Bouwkundig adviseur Bart van den Eijnde . Technisch is het mogelijk dat er aanpassingen worden gedaan aan de woning met een beperking.

Optie 1. - Optie 2.

Waarom deze actie - PERSOONLIJKE uitleg:

De actie voor Oom Eli is begonnen om de volgende redenen:

Ik (Mike) ben zelf een pragmatisch iemand. Ik zie en hoor wat er gaande is en wat er nog eventueel komen gaat. En met komen bedoel ik eind januari 2014 wanneer Oom Eli uit het Roessingh revalidatiecentrum wordt ontslagen. En dan,………. Dan moet oom Eli toch ergens heen. Hetzij zijn eigen huis (waar hij zo graag wil blijven ) of een aangepaste woning aangewezen door gemeente en/of WMO.

Omdat Oom Eli duidelijk te kennen heeft gegeven en de wens in verschillende gesprekken duidelijk heeft gemaakt dat het zijn diepste wens is om in zijn woning te blijven, is besloten om de actie op poten te zetten. (Dit in overleg met Eli & Ruth). Het was in gebed en het enige obstakel zou zijn of er technisch de mogelijkheden aanwezig waren. Was dit niet het geval dan zou de actie stoppen.

Bouwkundig advies heeft een rapport uitgegeven dat er technisch geen obstakels waren waardoor de actie door zou kunnen gaan. Zie Optie 1 & 2

Houd dit nu in dat ik GOD voor de voeten loop? Dat ik mensen niet geloof die zuiver voor hem in gebed zijn? Mensen die in genezing geloven? Dat ik de VADER niet geloof terwijl ik er absoluut van overtuigd ben dat Oom Eli weer gaat lopen? Absoluut niet. Deze praktische hulp verwoord ik voor mijzelf als volgt.

Toen de 4 dragers de lamme man door het dak lieten zakken, was daar ook praktische hulp. 4 vrienden die met een bewogen hart de man optilden, ze hadden een bed nodig, 4 touwen en maakten het dak open en brachten de lamme man voor de voeten van JEZUS. Hier zit ook een gedeelte praktische hulp bij. Het belangrijkste, deze vier mensen hadden een liefdevol bewogen hart om deze man te helpen. Dit kunt u lezen in Lucas 5,17-26

Oom Eli heeft nu geen werk en Ruth heeft al diverse weken door de omstandigheden niet gewerkt. Dit houdt in dat er inkomens verlies plaatsvindt. Dan komen nog eens de extra kosten om de hoek kijken die dit allemaal met zich meebrengt. Het heen- en weer reizen tussen Roessingh en thuis, de extra bijdragen die zij moeten bekostigen vanuit het WMO en ga maar door. WMO hanteert een rekensom via een inkomen van twee jaar terug. Hoe krom ook, dit is de huidige wet- en regelgeving.

De Lamme man kreeg hulp Lucas 5,17-26 - FCBA = Free Christian Biker Association - project Eli 2013 Ik (Mike)zie het zelf als iets tijdelijks. Een Actie waardoor Eli & Ruth minder of geen zorgen meer hebben over het financiële, over WAAR GAAN WIJ NAARTOE, over alle bijkomende zaken. Dit, deze zorgen kunnen worden gedragen door mensen met een bewogen hart, mensen die om willen zien naar hun naasten zoals JEZUS dit van ons vraagt. Gewoon gehoor geven aan GODS woord of gewoon omdat het normaal moet zijn je medemens te helpen.

Elke motorrijder, elke christen, elk weldenkend mens, zal bij zichzelf zeggen, stel,.....het overkomt mij, stel er is dan niemand die naar mij omziet. Hoe verschrikkelijk zal dat dan toch zijn. Deze actie is alleen maar bedoeld om dit spanningsveld weg te halen en Eli en Ruth alle rust te gunnen die zij zo hard nodig hebben zodat er volledig aan herstel gewerkt kan worden. Herstel in een omgeving die vertrouwd is en waar geen financiële spanningen, onzekerheden en een andere omgeving aan de orde zijn.

Daarnaast heb ik de hoop en verwachting dat juist de motorrijders onder elkaar, juist de christenen onder elkaar, juist de lokale bevolking van Vaasen, Epe, Oene en Emst naar elkaar omzien, elkaar steuenen daar waar mogelijk is, er zijn voor elkaar. Wij hebben er allemaal zo vaak de mond van vol. Hier, hier ligt nu een kans. Grijp deze kans, laten wij SAMEN de ruggen tegen elkaar zetten en omzien naar deze man, vader en opa. Of is dit teveel gevraagd?

Vertrouw ik er op dat OOM ELI weer gaat lopen? Daar kan ik volmondig JA op antwoorden. Ook kan ik meedelen dat wanneer OOM Eli weer gaat lopen, er al lang iemand op deze wereldbol rondloopt die de aangeschafte materialen heel hard kan gebruiken. Het eventuele extra wat is gedaan is aan deze lieve mensen met liefde besteed. Dat is dan hun extraatje voor de spannende tijd die zij hebben gehad. En,...daar komt bij dat je op een gift nooit mag terug komen. Een gift geef je met je hart en als het goed is met liefde.

De Lamme man kreeg hulp Lucas 5,17-26 - FCBA = Free Christian Biker Association - project Eli 2013 Daarnaast zijn er diverse deadlines waar wij nu mee geconfronteerd worden. De collecte, de kerstmarkten de op handen zijnde lege flessen actie en het benefietconcert waar aan gewerkt wordt. En waarom deadlines? Omdat wij nu eenmaal te maken hebben met verleende vergunningen en omstandigheden. Het ijzer smeden als het heet is. Vervolgens de deadline waarop Oom Eli wordt ontslagen uit het ziekenhuis. Waar gaat hij dan heen? Naar zijn huis? Mag hij jou dan bellen elke dag op willekeurige tijden wanneer hij naar toilet moet? Of naar boven moet worden gebracht? Of geholpen moet worden? Wanneer de voorzieningen daar zijn kan hij zichzelf helemaal redden.

Of ,……….?...Of moeten het risico aangegaan worden dat alsnog door wet- en regelgeving word3n overgeplaatst naar een andere woning? U en ik (althans,…. De meeste onder ons) weten dat Eli weer gaat lopen. Maar,….. dan is hij wel zijn thuis kwijt waar hij juist zo graag wil blijven wonen terwijl er al zoveel is gebeurd. Is dit dan wat wij willen? En waar praten we eigenlijk over. Als we gewoon zonder enig JA MAAR..... gewoon naar kennen en kunnen en met liefde en bewogenheid een bijdragen doen is dit probleem zo opgelost. Wat vraagt GOD van ons? Wat vraagt MORAAL van ons? Het antwoord is klip en klaar. "Omzien naar elkaar, er zijn voor elkaar wanneer dit nodig is". Dit kan door gebed, dit kan door praktische hulp. Bewogenheid en LIEFDE. Want zonder deze LIEFDE is het als niets. BID & WERK Dat is wat mijn persoonlijk motivatie o.a. is. HEM volgen tot ZIJN eer.

ZULLEN WIJ...SAMEN...ZIJN VRIENDEN ZIJN?Dit LIED Opwekking 372: WAT EEN WONDER is voor mij persoonlijk een bemoediging voor dit project. Luister vooral naar de tekst.

Met vriendelijke groet en van harte GODS zegen
Mike