Financiele graadmeter


Graadmeter - FCBA = Free Christian Biker Association - project Eli 2013
Wat is er al binnen:

Via deze pagina kunnen wij vermelden wat er inmiddels al binnen is gekomen en wat er nog binnen "MOET" komen om Eli & Ruth een goed en veilig thuis te kunnen geven.

Verschillende acties zijn inmiddels de revue gepasseerd. Het overzicht kunt u hieronder bekijken.

  • € 1.485,00 - Deur aan deur collecte Vaassen, Epe, Oene en Emst.
  • € 2.703,00 - Kerstmarkt Kasteel Cannenburgh Vaassen 13, 14 en 15 december 2013
  • € 2.615.63 - Stortingen bankrekening Levend Water t/m: 20/02-2014
  • € 4.043,71 - Opbrengst Benefiet concert 2014 zonder de verdere giften
  • € --500,00 - Opbrengst Scholengemeendschap R.S.G. N.O.-Veluwe
  • € 2.000,00 - Gift kerk gemeente Duitsland
  • € 1.000,00 - Opbrengst Benefiet Hoogkerk (Gr)

  • Totale opbrengst € 14.347,34 (De rekening is gesloten)
Door de vele aanmeldingen van bedrijven en ondernemers, kunnen en mogen wij meedelen dat de benodigde finaciele drempel is genomen. Er is voldoende geld opgebracht om de openstaande eindjes te kunnen bekostigen. Zelfs het bedankpresentje hebben we kunnen betalen.

De Huidige stand is gemeten op: 20/02-2014:
Graadmeter - FCBA = Free Christian Biker Association - project Eli 2013

Deze actie is onder de zogeheten ANBI opgezet, wat staat voor Algemeen Nut Beoogde Instelling, dus uw giften zijn zowel zakelijk als privé gedeeltelijk aftrekbaar van de belasting.

Met vriendelijke groet,
Mike