ANBI


ANBI-Status - FCBA = Free Christian Biker Association - project Eli 2013
ANBI Status
Om alles open en transparant te laten verlopen heeft de Volle Evangelie Gemeente Levend Water te Emmeloord zich bereid gevonden om de financiele stortingen te laten plaatsvinden op haar eigen rekening. Dit heeft meteen als voordeel dat deze actie een ANBI status heeft gekregen. Uw giften zijn dus gedeeltelijk aftrekbaar van de belasting. Hoe fijn. En nog fijner is dat alle financiele inkomen en uitgave nu gecontroleerd zijn en worden.

Download ANBI-document

Eli Revalidatie Roessingh - FCBA = Free Christian Biker Association - project Eli 2013
Overmakingen:
Bedragen kunnen worden overgemaakt op het volgende rekening nummer:
Rabobank rekening: 3966.25.754
BIC code: RABONL2U
IBAN nummer: NL23 RABO 0396 6257 54
T.n.v.: Kerkgenootschap Levend Water
O.v.v.: Project Eli 2013

LET OP: Het is BELANGRIJK dat je O.v.v. GOED invuld. Dat daar echt staat: Project Eli 2013. Je overmaking is aan een ANBI goedgekeurde instantie en eventueel aftrekbaar van de belasting.