homepage | contact

"De meest lege mensen op aarde, zijn die mensen die het meest vol van zichzelf zijn"

Project New Bike for Ollie

LET OP:....Dit project is afgesloten..........!!!! Zie "DANKWOORD"
Mike van de Beek Photo New Bike
Welkom bij project "A new Bike for the president of the CMA The Netherlands".
Verzonden E-mail:

De eerste uitdaging van dit jaar (2011) ligt al weer voor ons. Uit betrouwbare bronnen hebben wij vernomen dat Date (Ollie) president van CMA Nederland op dit moment geen motor meer†heeft. Reden is dat beide motoren op zijn en er te veel reparaties aan zitten te komen. Daarnaast kan en mag hij niet meer rijden op deze stukken schroot omdat dit onveilige situaties teweeg brengt. Niet alleen voor zichzelf maar ook voor de mede weggebruikers. En dat is niet wat wij uitdragen als mens en als club.

Nu doet zich een gelegenheid voor dat er een vervangende motor staat te wachten met nog geen 4800 km. Jawel jullie lezen het goed. Dit houdt in dat deze fiets nagenoeg nieuw is en dat Date er de komende 10 jaar mee uit de voeten zou moeten kunnen. Mede daar hij sinds kort een overdekte stalling heeft waar deze motor goed en veilig kan worden geparkeerd.

Echter, deze andere motor waar het oog op is gevallen zit nog een financieel gat tussen van ruim € 2000.= Euries. Dit mogen wij in gebed brengen. Oprecht en welgemeend.

Nu willen wij stappen ondernemen om hem daarin tegemoet te komen, alleen kunnen en willen wij dat niet alleen.

† Nu willen wij landelijk een oproep doen met de vraag aan alle leden, of jullie eventueel een financiŽle bijdrage willen leveren. Allemaal tussen de 10 en 25 euries en het probleem is opgelost tegelijk met een gezellig samenzijn.

† Dit zouden niet allen wij, maar zeker Date 100% op prijs stellen en het werk alsook ZIJN werk kan en mag dan doorgaan. Dit is een pracht van een uitdaging voor ons allemaal. Laten wij nu samen eens aan elkaar laten zien waar onze betrokkenheid eindigt. Wij zijn tenslotte allemaal broeders en zusters alsook clubgenoten. Wij zijn allemaal CMA.

† En ja ik weet het, er zullen ongetwijfeld vele ja maars en argumenten zijn. Trek die nu eens door de wc en laten we samen als een grote familie optreden en laten zien waar wij voor staan. Dat dit kan anno 2011.

† Nogmaals Date weet hier niets van!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dit wilden wij nog erg graag houden zo tot het laatste moment.

Wij hopen binnen een korte tijd hem daarmee te verrassen en het liefst met u allen. Ziet u het al voor u? Samen met een ploegje van ruim 200 man? Gezelliger kunnen wij het niet maken. Ik zal de locatie regelen in het midden van het land. Kunnen wij elkaar eens bekijken hoe wij zijn opgedroogd.

Als jij je geroepen voelt om wat te doneren dan vind je hieronder gegevens waar je het geld kan doneren. En als je stemmetje nu zegt: Uhe ikke niet? Luister dan nog eens goed of dat echt zo is.

Alvast heel hartelijk bedankt.
Groet en bovenal zegen. Zegen dat jij dit nog kan en mag doen, dat jij hier nog aan kan en mag meewerken. Zullen we het samen doen?

< ............................. Einde verzonden E-mail ...........................>


Vragen en/of opmerkingen?
Als u inhoudelijk over dit project vragen heeft kunt u altijd Inge en/of Mike benaderen via CONTACT in het hoofdmenu. Velen onder u hebben een reactie achtergelaten via het gastenboek. Dit "GASTENBOEK" is via het hoofdmenu te bereiken.

Greetings, GOD Bless and thanks for visiting this personal chapter.
Met vriendelijke groet,
Mike van de Beek