Plan van aanpak


Mike van de Beek wil onder de naam Stichting HUN, samen met Date de Witte deze actie als volgt aanpakken.
Achtergrond Tembisa 2009 zuid-afrika:

Om het benodigde bedrag te halen is er deze maal gekozen voor een benefiet. Dit zal plaatsvinden in BANT. (Dit ligt in de driehoek Lemmer, Emmeloord en Urk). Makkelijk toegankelijk vanaf de snelweg en de omliggende dorpen. De datum zal zijn 15 augustus 2009 van 12:00 tot 00:00 uur ofwel een 12 uurs marathon.

Tijdens het benefiet zullen er optredens zijn van diverse artiesten, een grote verloting met echt waardevolle en schitterende prijzen met daarnaast een veiling van waardevolle goederen. (Zie hiervoor onder het kopje BENEFIET)

Achtergrond Tembisa 2009 zuid-afrika: Naast dit benefiet zullen wij als van ouds weer zowel langs de deuren gaan als langs de bedrijven. Het grote voordeel van Stichting HUN is dat deze stichting een ANBI-status heeft. (Algemeen Nut Beoogde Instelling). Dit is door de belasting erkend zodat de stichting een proforma kan uitschrijven die bedrijven (ook particulieren) kunnen wegboeken als gift. Een ieder die meedoet, kan haar/zijn financiële bijdagen overmaken op de bankrekening van Stichting HUN. Stichting HUN verleend haar diensten om niet zodat alle binnenkomende financiën ook daadwerkelijk naar het doel gaan waarvoor het wordt ingezameld.

Bedrijven en particulier(en) kunnen, indien zij dit wensen, met logo, bedrijfsnaam, en verwijzing naar hun persoonlijke website vermeld worden op de website van Stichting HUN. [Zie SPONSORS] Uiterlijk 6 september 2009 probeert Stichting HUN het streefbedrag van € 20.000,= Euro binnen te hebben op rekening van Stichting HUN. Dit om de vakantiedagen in te plannen en het organisatorisch allemaal tijdig op de rit te krijgen. De financiële graadmeter houdt u op de hoogte wat de actuele stand zal zijn.

Achtergrond Tembisa 2009 zuid-afrika: Wanneer het streefbedrag is behaald is het de bedoeling dat Date de Wit als afgevaardigde van de CMA en Mike van de Beek als afgevaardigde van Stichting HUN rond de kerstdagen en oud- en nieuw 2009 / 2010 in Zuid-Afrika persoonlijk aanwezig zijn om leiding te geven aan de bouw van zowel de kerk als het opvanghuis en er persoonlijk op toe te zien dat alles verloopt volgens planning en de financiële uitgaven verantwoord kunnen worden. Dus er wordt geen zak met geld neergezet maar elke uitgave wordt meteen omgezet in bouwmateriaal. Theoretisch is het haalbaar dat binnen drie weken de bouw succesvol wordt afgerond.

Achtergrond Tembisa 2009 zuid-afrika: Er is en zal druk e-mail verkeer plaats vinden met Zuid-Afrika om alles in goede orde te laten verlopen zodat de planning geen gevaar zal opleveren. Dit vergt het een en ander, maar samen met u kan dit allemaal lukken. Lezen wij de grondslag van Stichting HUN, mogen wij niet vergeten dat het hier om de eer van GOD is te doen. Niet voor ons zelf maar voor HEM is het motto dat deze Aktie wordt ondernomen. Als de HEERE deze actie wil zegenen en deze actie in ZIJN weg ligt , is het absoluut geen misschien dat deze actie mag en kan slagen. Laten wij deze actie opdragen in gebed en elkaar gedenken.

Tijdens de bouw zullen er dagboekverslagen, foto's en filmpjes worden gemaakt die dagelijks worden verzonden naar Nederland alwaar deze op de website zullen worden gezet om u op de hoogte te houden van de dagelijkse ontwikkelingen.

Achtergrond Tembisa 2009 zuid-afrika: Terug in Nederland zal de boekhouding worden overgedragen aan een nog aan te wijzen accountant die de boeken zal controleren en zijn bevindingen kenbaar zal maken op papier voorzien van officieel bedrijfsstempel. Ook deze mededeling zal aan de website worden toevertrouwd zodat u kunt zien waar en waaraan de ingezamelde financiën zijn uitgegeven.

Kortom, Stichting HUN (Mike van de Beek) werkt uitsluitend op een open en transparante manier zoals vele onder u inmiddels al wel gewend zijn van voorgaande acties/projecten

Dit is in het kort hoe wij deze actie willen aanpakken. Mocht u hier nog vragen en/of opmerkingen over hebben, laat het ons dan weten. Via "CONTACT" treft u onze gegevens aan.

Uiteraard zijn wij te bereiken. Heb je vragen, opmerkingen en/of suggesties, aarzel niet en laat even een berichtje achter. Mail beantwoord ik in de regel binnen 12 uur en telefoon beantwoord ik in de regel meteen. Hieronder treft u de gegevens aan.


Email: Mike VanDeBeek:

Mobiel: +31 (0)6 48.95.06.18