Sponsorloop Dag 40.Vandaag een erg drukke dag met veel geregel en veel kilometers onderweg.

We zijn naar Barneveld geweest en hebben daar 50 pocketboekjes gekocht met als titel: Bunjans Christenreis naar de eeuwigheid. Deze zijn in het Spaans en zijn als gift bedoeld voor de kerkgemeente in Cancun. Via de John Bunjan Stichting hebben wij deze boekjes kunnen aanschaffen.Een fijne verrassing voor de
gemeente in Cancun.
50 Pocketboekjes gaan mee in de bagage


[Klik op afbeelding voor website]

Via Lub Loosman, zijn we in contact gekomen met dhr. Hessel Hoefnagel.
Deze verwees ons door naar J. de Koning uit Garderen.
Daar hebben we een telefoongesprek mee gehad en hij zal ervoor zorg dragen dat er 50 Spaans talige Bijbels verzonden worden naar Cancun Mexico. De kosten van het verzenden moest Stichting HUN helaas zelf voor haar rekening nemen. Gelukkig werden de Bijbels gratis geschonken waar wij uiteraard verschrikkelijk blij mee zijn.

T.a.v. Ananias Cupultrum
Super Mansana 67
Mansana 7-Lote 4
# 230 - calle 5 Norte
Colonia Puerto Guares
Cancun - Quintuna RO
MEXICO
Apartado Postal 77500

Vervolgens hebben we een bloemenzaak
(Extra Verte Bloem- en Woondecoratie) op Urk
bereid gevonden om alle vrijwilligsters van de tijdelijke winkel van
Stichting HUN van een bloemetje te voorzien voor al hun inzet en werkzaamheden.
Een fantastisch gebaar waar we dan ook erg blij mee zijn.
Helaas haakte de bloemenzaak in Emmeloord af.

We mogen de lijst deelnemers weer uitbreiden met de volgende personen/bedrijven:
[*] betekend: Wel toezegging maar nog geen bedrag bekend.
Alvast heel hartelijk dank voor al jullie medewerking.
Naam/Bedrijf:Adres:Plaats:
Bouwbedrijf OostNijverheidspad 6-10Urk
John Bunjan Stichting Barneveld
Extra Verte Bloem- en WoondecoratieWijk 6-69Urk
Kramer a/d/ ZaanFoksdiep 21-23Urk
Van Slooten visverwerkingZuidoostrak 7Urk
Gereformeerde BijbelstichtingNijverheidstraat 21Leerdam

[Klik op de afbeelding voor de website]


Bankrekening Stichting HUN:
Helaas heeft het niet mogen lukken de tijdelijke bankrekening van Stichting HUN aangaande deze actie om te zetten in een bankrekening die standaard behoord bij Stichting HUN. Erg jammer, want dit schept verwarring.

Vandaar het volgende bericht:

Parallel aan de te nemen acties met de uitvoering daarvan voor de oprichting en registraties van de Stichting HUN, werd in overleg met het bestuur ten name van de voorzitter een bankrekening (nr. 96.01.60.329) geopend om de (te) ontvangen giften ten behoeve van het project

2007 KERKACTIE MEXICO daarop over te maken en/of te (doen) storten.

Na oprichting van de Stichting t.o.v. de notaris, instelling van het bestuur, alsmede registratie in het Handelsregister (dat nam natuurlijk even wat tijd) werd de procedure gestart ter wijziging van de ten naam stelling van die rekening in STICHTIN HUN te Emmeloord.

Die aanpassing/wijziging is bij de betreffende bankinstelling in afhandeling, maar is helaas niet mogelijk. Dat, terwijl we toch met een feitelijke start per 2 november 2007 in een vergevorderd stadium zijn ter inlossing van dit project. (Gepland gereed voor de Kerst 2007)

Om de inlossing op het project nu niet te vertragen is door het bestuur besloten de bovengenoemde rekening onder toezicht van het bestuurslid/financieel controleur toch te benutten.

Vriendelijk verzoeken we u daarom toegezegde en/of voorgenomen bijdragen te betalen op de rekening nummer
96.01.60.329 t.n.v. M.W. van de Beek
met de (expliciete) vermelding:

GIFT STICHTING HUN, PROJECT 2007 KERKACTIE MEXICO.

Zodra de wijziging ten naamstelling is doorgevoerd, stellen we ons voor u
dat te laten weten. We danken u bij voorbaat voor uw medewerking en stimulansen met uw giften.

Botter
Omdat erg veel URKERS (zowel bedrijf als particulier) aan dit project hebben meegedragen mag er ook wel iets van URK als herinnering achterblijven in Cancun Mexico.
Daar is het volgende op gevonden:

Zoals vele onder u weten (en anders bij dezen) komt u in bijna elke kerk
op URK een BOTTER (vissersscheepje) tegen. De één hangt aan het
plafon de ander staat op een sokkel in de muur.Mike ging op zoek en met medewerking van Jacob de Boer
heeft Mike een botter bemachtigd. Deze was echter niet compleet.
Er stond nog geen UK-nummer op. Met de botter onder de arm zijn we
naar Kramer a/d/ Zaan gereden en hebben ons verhaal verteld.
Kramer a/d/ zaan heeft ervoor zorg gedragen dat ook dit detail keurig is verzorgd.

Deze botter zal worden overhandigd als de bouw is gerealiseerd.

Nieuwsbrief:
Voorlopig de laatste nieuwsbrief is nu verzonden. Voor vele misschien
een opluchting voor andere een aderlating. 40 dagen zijn volgelopen en er
is van alles geprobeerd, gerealiseerd en gepresteerd. Dit alles, zo hebben wij mogen ervaren, onder de ZEGENDE HANDEN van HEM. We staan nu aan de vooravond van ons verrek. Lub Loosman en Mike zullen voor een periode van ruim 6 weken naar Mexico vertrekken om daar dit project te helpen afronden.

BOUW IN MEXICO:
Om deze bouw en afronding te kunnen volgen, klikt u vanaf
5 november a.s. op de LINK BOUW IN MEXICO.
Hier zullen wij proberen i.s.m. Remco Angioni de dagelijkse/wekelijkse
arbeid te verwoorden en te voorzien van foto's.

Giften:
Diverse bedrijven zijn benaderd, ook samen en/of door Lub Loosman. Wij zullen ervoor zorgdragen (indien gewenst) dat uw logo en doorverwijzing naar eventuele website geplaatst wordt. Het kan wat langer op zich laten wachten nu wij op punt van vertrek staan. Wij hopen echter op uw begrip in deze. Er is nog een financieel tekort van ruim € 6.000,= Mogen wij u vragen dit te helpen dichten?

Contact:
In de periode dat Lub Loosman en Mike in Mexico zijn, zullen alle contacten via Inge van de Beek lopen. Wij willen u verwijzen naar INFORMATIE in de rode balk en vervolgens BESTUUR. Daar treft u alle gegevens aan.

Woord van dank:
Een ieder zover heel hartelijk dank voor alle betrokkenheid aan dit project. Wij hopen hier uiteraard nog op terug te komen.