Sponsorloop Dag 37.Donderdag en vrijdag was het een hoop geregeld wat uiteraard te maken heeft met de aanstaande reis. Donderdag is de winkel wederom
aangevuld met diverse goede spullen. De verkoop is daarom dan ook
zeer goed te noemen. Uiteraard zijn wij als organisatie zeer benieuwd
naar de opbrengst van de winkel. Zaterdag hopen wij dit te kunnen meedelen.

[Klik op afbeelding voor vergroting]
Het wordt steeds leger voor de winkel
Bij de SPAR te Creil
Weer een auto vol
Van alles en nog wat.
En er wordt dagelijks nieuwe aanvoer gebracht
Prachtige cadeaus om weg te geven
Of zelf te houden
Even overeggen…..
He, kijk nou....!
Geke & Lub Loosman
Wat mag dit kosten?
En weer was het druk te noemen

REFORMATORISCH DAGBLAD:
We hebben inmiddels contact gehad met het Reformatorisch dagblad
om een redactioneel astukje te schrijven in de zaterdageditie. Vandaag, vrijdag zijn wij benaderd door een verslaggever die van alles en nog wat wilde weten over de actie. We wachten morgen af.
MEXICO:
Dan is er wederom contact geweest met Ananias in Mexico.
Wij hebben tevens diverse adressen doorgekregen van bedrijven.
Ook het adres per e-mail voor het verzenden van de Bijbels is nu binnen.
Ook daar is men al enigszins zenuwachtig nu de datum en de droom steeds dichterbij
komt. Erg fijn dat er zoveel mensen hebben bijgedragen om dit mogelijk te maken.FINANCIËLE ZAKEN:
Vervolgens hebben wij de volgende mededeling te melden aan de donateurs/sponsoren inzake de bankrekening waarop u uw bijdrage heeft gestort of dit nog wilt doen:

Parallel aan de te nemen acties met de uitvoering daarvan voor de oprichting en registraties van de Stichting HUN, werd in overleg met het bestuur ten name van de voorzitter een bankrekening (nr. 96.01.60.329) geopend om de (te) ontvangen giften ten behoeve van het project 2007 KERKACTIE MEXICO daarop over te maken en/of te (doen) storten.
Na oprichting van de Stichting t.o.v. de notaris, instelling van het bestuur, alsmede registratie in het Handelsregister (dat nam natuurlijk even wat tijd) werd de procedure gestart ter wijziging van de ten naam stelling van die rekening in STICHTING HUN te Emmeloord.

Die aanpassing/wijziging is bij de betreffende bankinstelling in afhandeling, maar is helaas nog niet afgewikkeld. Dat, terwijl we toch met een feitelijke start per 2 november 2007 in een vergevorderd stadium zijn ter inlossing van dit project.
(Gepland gereed voor de Kerst 2007)

Om de inlossing op het project nu niet te vertragen is door het bestuur besloten de bovengenoemde rekening onder toezicht van het bestuurslid/financieel controleur toch te benutten. Vriendelijk we verzoeken we u daarom toegezegde en/of voorgenomen bijdragen te betalen op de rekening nummer

96.01.60.329 t.n.v. M.W. van de Beek
met de (expliciete) vermelding:

GIFT STICHTING HUN, PROJECT 2007 KERKACTIE MEXICO.

Zodra de wijziging ten naamstelling is doorgevoerd, stellen we ons voor u dat te laten weten. We danken u bij voorbaat voor uw medewerking en stimulansen met uw giften.

Dit kan/mag gecontroleerd worden bij:
Hamoen Verzekeringen en Assurantiën te Drachten.
Tevens regionale SNS-BANK
Vragen naar dhr. Cees Hamoen Sr. (Directeur)
Telefoon: 0512 – 541477

Wilt u ondanks alle getroffen maatregelen wachten met het overmaken van uw toegezegd bedrag, zullen wij dit respecteren. Wel met de hoop dat alles dan tijdig binnen is om het project af te ronden. De financiële boeken zullen hoe dan ook gecontroleerd worden door de GIBO-groep te URK welke zal optreden als registeraccountant.

Tot zover een ieder heel hartelijk dank voor het vertrouwen, de gedane toezeggingen en giften op welke wijze dan ook..