Sponsorloop Dag 19.We beginnen vandaag met een dikke HOERA:
Stichting HUN is weer officieel als vanouds.Vanmorgen hebben wij eerst nog SPONSOR LOOP gedaan. Vervolgens om 12:30 de afspraak met de notaris om de acte te passeren.

   


Toen op naar de Kamer van Koophandel in Lelystad.
Daar hebben we van 14:30u t/m 16:15u gezeten en was ook de
inschrijving bij de KvK een feit.
KLIK hier voor de inschrijving PDF- 4Mb

Het was nog een heel geregel, maar het voorwerk kwam goed van pas.
Alle handtekeningen en documenten bleken dik in orde en dankzij
de Notaris was alles binnen een paar uur rond.
Waarvoor uiteraard onze hartelijke dank.

Wij zijn de HEERE dankbaar dat dit allemaal zo mooi en vlot is verlopen.
Wij kunnen weer volledig officieel als Stichting HUN werkzaam zijn.
Wat is er nu mooier om naar je medemens in nood om te zien?
Wij, U en ik mogen dit nog doen. Grijpen wij die kans ook aan?

Ondanks de drukte van vandaag, mogen we de lijst deelnemers weer uitbreiden met de volgende personen/bedrijven:
[*] betekend: Wel toezegging maar nog geen bedrag bekend.

Alvast heel hartelijk dank voor al jullie medewerking.Naam bedrijf/persoon:Adres:Contactpersoon:Plaats:
Hoekman ShipbuildingKlifkade 15Klaas Albert HoekmanUrk

Vervolgens hebben wij de 6e Nieuwsbrief inmiddels geschreven en aan u allen verzonden. KLIK hier ( PDF - 57Kb)

Wij moeten u de reacties van de verschillende diaconieën op Urk tot op heden nog schuldig blijven. Wij hopen snel van hen te horen m.b.t. het maken van een afspraak.

Waarom Diaconie:
Diaconie betekent dienst en houdt in de beschikbaarheid tot hulp en zorg.
De opdracht van Christus om diaconaal bezig te zijn, is een opdracht voor
de gehele gemeente. De diakenen hebben hierbij wel bepaalde taken, maar zij kunnen deze opdracht nooit geheel van de gemeente overnemen. De belangrijkste taak van de diakenen is het leiden en stimuleren van gemeenteleden bij het uitoefenen van de diaconale taak. Daarnaast zijn
er bij het vervullen van die taak nog een aantal bezigheden die de diakenen zelf ter hand nemen. De diaconale roeping is er één in navolging van Christus. Hij, die in Zijn leven juist hen opzocht, die er het slechtst aan toe waren. Hij, die zichzelf letterlijk opofferde voor de mensen. Dienst der barmhartigheid is dus geen zaak om vanuit een comfortabele positie op een afstand iets aan diaconaat te doen. Integendeel, diaconaal bezig zijn wil zeggen: samenzijn, letterlijk meelijden met elkaar, samen lijden in de wereld. Ofwel, Heb uw naasten lief gelijk uwzelf.

Wij hopen als bestuur op een goede reactie van de diverse diaconieën
die wij van een brief hebben voorzien.

Waarom bedrijven/personen:
Dit maakt het voorgaande stukje wel duidelijk. Wij hebben de plicht het
samen te doen en niet alleen de diaconie. De diaconie kan eventueel een
extra collecte realiseren in de diverse kerken. U kunt vanuit uzelf bijdragen. Alle ingrediënten liggen er zoals een betrouwbare stichting die de kar trekt, controle op de financiën door een erkende registeraccountant, een bankrekening waar u op kunt storten en diverse e-mail adressen waar u
met uw vragen en/of opmerkingen terecht kunt.
Zullen wij het samen doen?

Wat is nu 45.000,= EURO?

Het bestuur van Stichting HUN wenst u GODS zegen toe.


Met vriendelijke groet, Inge & Mike