Plan van aanpakVelen van u, en heel begrijpelijk, willen graag weten wat of er met de financiën gebeurt. Wij willen u in het kort proberen duidelijk te maken wat of de plannen zijn en wat of de werkwijze is/gaat worden.

Collecte / Sponsor loop:
Mike gaat de bedrijven/personen en diaconieën langs met de uitleg en de bedoeling van deze actie. Vervolgens wordt u gevraagd of u mee wilt doen en voor welk bedrag. Dit wordt opgeschreven op een zogeheten intekenlijst.
Er wordt dus geen contant geld aangenomen. Dit wordt uitsluitend op de bankrekening in ontvangst genomen om alle misvattingen uit te sluiten.

U kunt uw toegezegde bedrag ook storten op de bankrekening van deze actie. U krijgt dan automatisch een rekening zodat u deze kunt boeken.

Bankrekening nummer:
960.160.329
Overmaken o.v.v. Kerk actie Mexico


Uitgaven Mexico:
Alle uitgaven alsook wisselkoers zullen verantwoord worden middels een boekhouding en rekeningen. Deze zullen worden meegenomen naar Nederland zodat ook hier een verantwoorde verantwoording afgelegd kan worden.

Boekhouding:
Er wordt uitsluitend een open en transparate boekhouding gevoerd die voor een ieder die heeft meegedaan aan deze actie ter inzage is zodat u weet wat of er met uw bijdragen is gebeurd. zoals het hoort. De GIBO-groep te URK zal als registeraccountant optreden bij het sluiten van de actie en dus de boekhouding.

Stichting HUN:
Deze "Stichting" is opgestart in het verleden door Inge & Mike. Elke keer als een actie was afgelopen in het verleden werd de stichting uitgeschreven om kosten te besparen. Echter, door deze actie word de stichting weer opgestart om ook rekeningen e.d. uit te kunnen schrijven voor bedrijven. De benodigde acte zal worden opgemaakt door Notaris Mr. H. Steenhuis. Het bestuur zal bestaan uit 8 personen. [zie Bestuur Stichting]

Doel besteding:
- Het doel is de kerk aldaar volledig en veilig af te bouwen;
- Plaatsen van een keuken zodat voor straatkinderen gezorgd kan worden;
- Het bewoonbaar en leefbaar maken van de kosterswoning;
- Beidde gebouwen voorzien van water, gas en elektriciteit;
- Het realiseren van een preekstoel;
- Het realiseren van voldoenden kerkbanken/stoelen;
- Het leveren van Spaanse Bijbels, Catechese boekje en lesmateriaal;
- Het realiseren van werkende sanitaire voorzieningen;
- Het leveren van een eenvoudig orgel/keyboard
- Wanneer mogelijk het realiseren van een aan- of opbouw wat kan fungeren als school;

Wie zijn Inge & Mike en wat is Stichting HUN:
Hiervoor willen wij u verwijzen naar de prive website van Mike van de Beek.
zie ook: Website Mike

Stichting HUN probeert binnen 6 weken het benodigde bedrag bijeen te vergaren.
Dan is er nog twee weken de tijd om zaken hier in Nederland per e-mail of telefoon te regelen in Mexico.
Vervolgens zullen Lub Loosman en Mike van de Beek voor een periode van 6 weken naar Mexico gaan om het project af te ronden.

Opmerkingen - vragen:
Mocht u ondanks deze uitleg nog vragen en/of opmerkingen hebben, aarzel vooral niet en stuur ons een e-mail en/of neem telefonisch contact met ons op. Onze gegevens kunt u vinden via CONTACT.

Met vriendelijke groet, Inge & Mike