Lonen Werknemers / arbeidskrachtenStichting HUN (Mike van de Beek) heeft diverse lijsten gebruikt n.a.v. :
"Kerk Actie Mexico 2007" en de werknemers die tijdens deze actie werkzaam zijn geweest.

Hieronder treft u een overzicht van de werknemers aan.
Per dag werd bijgehouden hoeveel uren er werd gewerkt en hoeveel eventuele overuren er werden gemaakt.


klik op afbeelding voor vergroting

Ook voor de uitbetaling van de lonen is een lijst gemaakt.
Dit was nodig om misstanden te voorkomen.


klik op afbeelding voor vergroting


De enveloppen werden vrijdag gevuld en zaterdag uitbetaald.
Omdat wij het risico liepen dat verschillende personen zomaar niet kwamen opdagen is de afspraak gemaakt dat indien men zonder melding wegbleef of niet op tijd was, dan werd de hele week niet uitbetaald.

Kwam men b.v. op maandag zonder opgaaf van reden niet opdagen dan hoefde deze persoon helemaal niet terug te komen, ongeacht zijn kwaliteit.

Duidelijkheid heeft bewezen dat er op deze manier het beste te werken valt.