GevraagdGewaardeerde lezer(s)
Een ieder die haar/zijn toezegging heeft gedaan deze actie te ondersteunen willen wij vriendelijk doch dringend verzoeken het bedrag over te maken op onderstaand bankrekeningnummer.

Een vrije gift is uiteraard ook van harte welkom.
Elke Euro telt.
Dit kunt u overmaken op:

Bankrekening nummer:
960.160.329
T.n.v. M.W. van de Beek
Overmaken o.v.v. Kerk actie Mexico


Er is er nog een financieel tekort van ongeveer € 6.500,=
Weet u iets of heeft u iets om dit gat te dichten, aarzel niet en neem contact op met Stichting HUN.