Dankbrief DonateursDe onderstaande brief is verzonden naar alle donateurs die hebben meegewerkt aan dit project waarvoor uiteraard onze hartelijke dank.


De heer ….. Sponsor
De Giftenweg
8314 $$ Saldostadt

DatumUw referentieContactpersoon
28-12-2007Mike van de Beek
© 2007
Betreft: Afsluiting Kerkactie Mexico 2007


Geachte heer/mevrouw,

Mede dankzij uw hulp is onze Kerkactie Mexico 2007 een succes geworden!


Daarom danken wij u, namens de kerkgemeente Bétania te Cancun, voor uw gelddonatie ter waarde van € xx,xx, waarmee we hebben kunnen bewerkstelligen dat zij Kerstmis 2007 in een prachtig kerkgebouw hebben kunnen vieren.

De voortgang van het project heeft u kunnen volgen op onze website Mike van de Beek - Projects onder Hulpacties gevolgd door 2007 Kerkactie Mexico. Onder Mediaberichten en 2007 Kerkactie Mexico zijn ook diverse filmpjes van de sponsorloop en de bouw te bekijken. Via AFSLUITING treft u nog diverse gegevens aan m.b.t. deze actie.

Het resultaat van alle inspanningen hebben wij bijgesloten, evenals een persoonlijke bedankbrief van de kerkraad van de First Presbyterian Church of Cancun, die wij voor degenen die de Spaanse taal niet zo goed beheersen hebben laten vertalen.

Aangezien onze stichting door de Belastingdienst voor het jaar 2007 is aangemerkt als ANBI-instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling), kunt u uw gift voor dit jaar fiscaal opvoeren.

Wij hopen, dat wij bij een volgende hulpactie en/of project weer op uw medewerking mogen rekenen. Wij wensen u Gods zegen toe voor 2008.


Met vriendelijke groeten,
Stichting HUN
namens het bestuurM.W. van de Beek
Urker traditie ook in Cancun Mexico

Kerk Actie Mexico 2007 is geslaagd. Lub Loosman & Mike van de Beek zijn op 17 december 2007 veilig terug gekomen uit Mexico nadat de kerk in Cancun volledig is afgebouwd en overgedragen aan de gemeente aldaar.

De opening was een succes te noemen. Ruim 240 mensen waren aanwezig. De catering is geheel verzorgd en gesponsord door El Dorado Royale hotelketen.

Zes weken zijn Lub & Mike in Cancun Mexico geweest. In een verbazend korte tijd is daar een prachtige kerk neergezet die ook op Urk niet zou misstaan. Het benodigde geld is vanuit de Noord Oost Polder en met name Urk gekomen van bedrijven, instellingen en privé personen. Daarnaast was ook Bunschoten-Spakenburg ruim aanwezig.


Tijdens de opening is een originele Botter door Lub Loosman overhandigd en staat op een speciaal plankje aan de muur. Naast de botter twee schilderijtjes met daarin een uitleg in het Nederlands en Spaans.

Het hele project is te volgen via Mike van de beek - Projects Via Hulpacties gevolgd door Kerk Actie Mexico. Ook filmpjes zijn te bewonderen op de website van Stichting HUN (Help Uw Naasten) aangaande dit project. (Mediaberichten)

De doelstellingen zijn gehaald en naar volle tevredenheid van Mike van de Beek. Deze mensen kunnen kersfeest vieren in een afgebouwde kerk. Dat was wat wij voor ogen hadden en wat is er nu een mooier kerstcadeau.

De opgehaalde financiën waren helaas niet voldoende om de kosten te dekken. Mike heeft ook in Mexico nog ruim $ 9.000,= Dollar opgehaald. Blijft er ondanks alle inspanningen nog een gat bestaan van ruim € 3.700,= Euro. Wil iemand nog een goede daad doen, dan kan daar volop invulling aan worden gegeven. Wij hopen dat wij niet alleen staan.


Stichting HUN wil een ieder heel hartelijk danken voor hun bijdragen op welke wijze dan ook. Zonder u was dit allemaal niet mogelijk geweest.

De afwikkeling van de boekhouding zal worden overgedragen aan de GIBO-Groep zoals afgesproken. De uitslag zal aan het papier worden toevertrouwd alsook via de website kenbaar worden gemaakt.

Hieronder treft u een kopie aan van de gemeente in Cancun die aan u allen is gericht.

Vertaling brief Mexico (Kopie origineel is te vinden op de website)

Presbyteriaanse Hervormde Kerk van Mexico
"Betania"
Regio 235, Manzana 10, lot 15, 16, 17 en 18
Cancún, Quintana Roo; México,
telefoon 9981610536

Lieve christenbroeders en vrienden
Dank en vrede aan jullie van God, onze Hemelse Vader en de Heer Jezus Christus

De Presbyteriaanse Hervormde Kerk van Mexico "Betania" van de stad Cancun toont
diepe dankbaarheid aan de kerken, bedrijven, organisaties en vrienden van Holland die economische hulp hebben aangeboden voor het afbouwen van onze kerk "Betania"
Alles is volgens plan bereikt in een tijd van zes weken.
Wij bedanken onze broeders Mike v/d Beek en Lub Loosman voor hun grote inspanningen. die zij getoond hebben. Zij zorgden voor het dirigeren van het werk en het verzorgen van de betalingen voor de arbeiders die aan dit project mee werkten.
Wij danken God omdat alles goed is verlopen. Aan God de eer. Heel veel dank broeders en vrienden voor jullie gulheid.

Moge de Heer jullie overvloedig zegenen. wij hebben vertrouwen in de Heilige Geest dat de afgebouwde kerk bezet zal worden door veel mensen die de Heer loven.

met daaronder de namen van het bestuur van de kerk
Todo sano y con éxito 2008 deseados.
Allemaal een gezond en voorspoedig 2008 toegewenst.

Klik hier om de brief als PDF bestand te downloaden