Bouw dag 21. in Mexico 2007Vrijdag vandaag en voor Mike de laatste dag. Komende drie dagen zult u helaas verstoken blijven van nieuws via de website, want Mike maakt een tripje van drie dagen.

Toch vandaag erg veel gedaan. Als eerste DaySeDay gebeld in Urk met op de achtergrond de CD van het mannenkoor ENEAS. Dit gesprek werdt hoofdzakelijk door Lub gevoerd die dat prachtig vond.

Na de briefing (elke morgen) gingen de mannen aan het werk. Kort daarna was de eerste escalatie. De aannemer van de plavuizenvloer wilde ineens meer geld hebben terwijl er een afgesproken prijs was bedongen. Dit liep dermate hoog op dat wij de vierkante meters hebben berekend wat de man had gedaan afgelopen week, hem hebben uitbetaald en weggestuurd. Zijn personeel hoopt komende week voor ons te werken.
Lub aan de telefoon met DaySeaDay (Henk)
De komende week is het veel stuukwerk
Met z'n allen waren ze daar mee bezig.

Vervolgens werd ons een offerte voorgelegd voor een systeemplafond in het middenschip. Dit bedroeg 65.000,00 Peso's. Een belachelijk hoge prijs waar Mike uiteraard niet mee akkoord ging. Na het voorrekenen van het een en ander is er uiteindelijk een prijsafspraak gemaakt met deze beste man van 29.000,00 Peso's. Dit paste ons uiteraard beter.

Plafon onder de galerij
Doe toch niet zo moeilijk zegt LUB.
Uhe ik heb hoogtevrees
Stuukwerk
Kijk, het eerste gedeelte is bijna klaar
Uhe baas, wat moet ik doen?
Victor is met de entree bezig
Zaterdag beton storten
Nog een klein stukje en het eerste gedeelte is klaar.
Lub legt uit hoe het moet en klimt ervoor naar boven
Begint er strak uit te zien
De eerste laag stuukwerk
Hier de fijnafwerking
65x cement GRATIS
Lub helpt mee
De entree

Vervolgens was er een meeting gepland met kandidaat president Victor Viveros Salazar (zie dag 17 & 18) Ananias en Mike zijn daarom vroeg vertrokken om absoluut op tijd te zijn. Het gesprek was zeer verrassend te noemen. Wij hebben de definitieve toezegging ontvangen dat de weg van- en naar de kerk compleet wordt opgeknapt en dat de vuilnisbelt wordt verwijderd.

De heer Victor Viveros Salazar heeft o.a. verbeterde handelsbelangen en banden op het oog voor de Export van vis. Kan deze man nu beter terecht dan bij de Urkers? Nee dus, vandaar dat er ter plekke contact is gezocht met een groot visbedrijf op Urk, die hier ook zeker belang in heeft. En zo wast de ene hand de andere. Wij hopen hier volgende week op terug te kunnen komen.

Ananias en Mike wachten
Ananias en Carmen
kandidaat president Victor Viveros Salazar met Mike
De afspraak wordt bezegeld
Mede dankzij Carmen
Alle drie erg blij

Weer terug bij de kerk, kwam de man van de protectie hekwerken nog een paar maten opnemen. Hij hoopt komende woensdag het grootste gedeelte te kunnen leveren. We zien er uiteraard naar uit.

Uitnodigingen hangen bij de entree
Maten protectie hekwerken worden opgenomen
Met wel liefst 5 man tegelijk
En na een uur waren ze er eindelijk uit.
Na deze ronde gingen wij richting Victor de deurenmaker. Hij was dermate ver gevorderd dat wij ons al wel een beeld konden vormen. Een zeer lieve man, die Mike deed denken aan zijn Opa van Harten. De geuren van het hout deden veel herinneringen opkomen. De man maakt echt een stukje vakwerk.

Kinderen zijn zoet met een paar koekjes waar ze een spelletje mee deden
De vuilnishoop wordt voor de zoveelste keer verbrand
Op weg naar Victor
Tja, zeg het maar.....
Echt mooie deuren
Met ook nog een klein stukje glas
Zo gaat het er uit zien
De werkplaats
Hoi Ananias
Victor legt uit
Zijn machines
De voorkant
Op weg naar huis
Makkelijk als het regent
Mike maakt deze dag klaar.


Kortom een enerverende dag waarin weer veel is gebeurd en naar tevredenheid en vooral is dankbaarheid hier op zijn plaats.

De bodem van de geldtas komt in zicht en we moeten nog lonen voor de komende drie weken betalen alsook de stoelen, 45 zakken tegellijm en diverse kleine goederen. We mogen er vertrouwen in hebben dat alle op het juiste moment op zijn plaats komt.

Allemaal een fijn weekend toegewenst en wij hopen in goede gezondheid,
tot volgende week.