Bouw dag 17. in Mexico 2007Vandaag schrijven we alweer maandag. En dat hebben we geweten. Pffff..... Wat een dag. Er bleven zes man weg zonder melding. Afspraken werden niet nagekomen en alles bleek samen te hangen met een nationale feestdag.

Toen werden we tot overmaat van ramp ook nog eens geconfronteerd met een "echte" bouwopzichter. Na veel geharrewar en een bedrag van we 400 peso's was het gebouw ineens goedgekeurd. Toch niet slecht na tien minuten praten en zonder het gebouw verder te hebben bekeken. Echt een "Lieve man".

Controleur van gebouwen tekent officieel papier
Op bezoek bij de kandidaat president van Cancun.
Er was vandaag ook markt.
Op weg naar de kerk

We hadden vandaag om 10:00 uur een afspraak met de kandidaat president van Cancun. Helaas, toen wij aankwamen werden wij verzocht om rond de klok van 13:00 uur terug te komen.

Bijna bij de kerk
De betonliggers bijna allemaal op hun plaats
Dit koste veel tijd
Onze kippen staan alweer te sudderen.
JA, en ik ben de kok
En ik doe de afwas
Elektriciteit buitenzijde wordt aangelegd
Ivan doet het even voor hoe het moet.
Het begint al aardig vorm te krijgen
De partijnaam van de kandidaat president
Hier zit Mike te wachten
Jawel hij arriveert
In de midden
Victor Viveros Salazar
Jawel hij is te koop
Laatste bekisting bovenverdieping

Vanmiddag hadden we meer geluk. Mike heeft gesproken en de handen geschut van de kandidaat president Victor Viveros Salazar Hij staat niet onwelwillend tegenover een diepgaander gesprek, we moeten vanwege zijn drukke programma nogmaals een afspraak maken. De reden dat wij hem willen spreken is dat hij zeggenschap heeft en in staat is opdracht te geven de weg rond en naar de kerk mooi te maken en de vuilnisbelt te verwijderen. Dit zou tijdens de opening natuurlijk wel heel mooi zijn. Hij krijgt uiteraard een uitnodiging voor de 16e december wanneer de officiële opening gepland staat.
Het begint al op een dak te lijken
Zware jongens hoor deze liggers
Het is me nogal een klus
Maar wat wordt het al mooi
Jawel, en Lub blijft maar controleren

Ananias gevraagd of er voldoende benzine voorradig was voor de betonmolen. Antwoord: "Jawel hoor half vol" DUS NIET. De molen draaide net aan en stopte er ook voor het gemak maar mee. Conclusie? Benzine op. Dus weer wachten.

De plavuizen legger kwam vandaag ook maar voor het gemak niet opdagen. 6 werklui bleven zonder melding thuis en twee nieuw ingehuurde "krachten" werden al moe van ademhalen.
Nou, dat kunnen we inmiddels begrijpen, wij hadden de pap ook
op aan het einde van de dag.

Laten we hopen dat het aan de maandag lag en de nationale
feestdag. Morgen naar wij hopen nieuwe ronde en nieuwe kansen.
We hebben uitzicht dat de Bijbels een dezer dagen aan zullen komen want deze zijn inmiddels in Mexico aangekomen. Nu nog bij Ananias afleveren.