Project Duinrell

2004

Voorbereiding

Om dit project tot een succes te brengen is/zijn er enige voorbereiding(en) nodig


Zo dienen de ouders een formulier te ondertekenen voor akkoord. Dit zijn een paar spelregels die in acht genomen dienen te worden. 15 exemplaren zijn afgegeven ter ondertekening.

Cindy van Putten zal ervoor zorg dragen dat deze formulieren allen ondertekend weer retour zullen komen. Dit is belangrijk, daar er anders niet van start kan worden gegaan en uiteraard voor de administratie van Stichting HUN.

Diverse telefoontjes en e-mail berichten zijn achter de rug om het een en ander in goede banen te leiden.

Tevens hebben we vandaag (04 februari 2004) contact gehad met het tehuis, en gesproken met de leiding aldaar.

Woensdag 18 februari 2004 zijn de ondertekende formulieren in ontvangst genomen. Alle ouders hebben hun toestemming gegevens, zodat wij verder kunnen gaan met de voorbereidingen van dit project.