Start van de Actie;

Om een vervangende bus op de banden te zetten is veel organisatie en inzet nodig. Alleen krijgt men dit nooit voor elkaar, en men is dus aangewezen op hulp van derden.

Het spreekwoord: " Eendracht maakt macht" komt hier zeker om de hoek kijken.

   

Allereerst is de informatie opgevraagd via internet, dealers, handelaren en erkende bedrijven wat een vervangende bus eventueel zou gaan kosten. Deze informatie was snel achterhaald, en we kwamen tot de conclusie dat wij een bedrag bij elkaar moesten halen tussen de 9.000,00 en 11.000,00 EURO.

Nu is Creil niet groot qua inwoners, maar wel groot in hun daden. ± 500 gezinnen en ± 20 bedrijven zijn woonachtig en gevestigd in Creil, en dan nog voornamelijk bestaande uit de zogeheten arbeidsklasse die samen spannen als het erop aan komt.

Het plan werd opgemaakt om met een zogeheten intekenlijst langs elke deur van Creil te gaan inclusief de bijbehorende buitenwegen. (Elke lijst werd genummerd, en we hadden er achteraf maar 24 nodig.) Bij elke open deur is verteld waarom deze actie is gestart, en of de mensen bereid waren garant te staan voor een minimaal bedrag van € 5,00. ( Uiteraard met het verzoek dat het veel meer mocht zijn omdat er veel geld voor nodig is). Het toegezegde bedrag werd dan ingevuld samen met de naam en het adres van de bewoner, waarna de bewoner een handtekening zette voor akkoord.

       
Zo zijn alle bewoners (althans de meeste) van Creil benaderd, en uiteraard ook het bedrijfsleven. Om met een intekenlijst te werken heeft de volgende voordelen:
- Op het moment dat er aan de deur medewerking werd gevraagd hoefden de mensen nog geen geld af te staan;
- Aan het eind kon de balans worden opgemaakt of dit project een kans van slagen zou hebben alvorens onkosten te maken;
- Tijdens de 2e ronde werd het geld opgehaald met drie personen (Sociale controle aan elkaar);
Na ongeveer 2,5 week kon de balans worden opgemaakt, en begon het ernaar uit te zien dat een vervangende rolstoelbus voor Danny een haalbare kaart zou gaan worden. Er werd dus gestart met het zoeken naar vrijwilligers die bereid waren om aan de hand van de gekopieerde lijsten te collecteren. Dit vergde niet erg veel tijd, en ruim 20 personen waren bereid om hun medewerking te verlenen. Alle intekenlijsten werden gekopieerd, en er werden instructie documenten geschreven en geprint. De collectanten kregen in ploegjes van drie een envelop overhandigd met daarin de instructies hoe te handelen. Naast de instructies kregen zij drie ingevulde en gekopieerde adressenlijsten mee, en waren in staat om op deze manier fraude bestendig de toegezegde financiën te incasseren. Ook is rekening gehouden met de mensen die eventueel niet thuis waren. Deze mensen kregen een briefje in de brievenbus met het verzoek het toegezegde bedrag alsnog te brengen naar de lokale SUPERMARKT DE SPAR en de ALLERHANDEWINKEL van Creil HAJO. Onze dank voor deze schitterende medewerking.

Via het lokale krantje De DORPSRODDEL werden de inwoners van Creil geïnformeerd over de actie. Onderste foto/document stond afgebeeld in genoemd dorpskrantje. (Klik op het plaatje, en als u Acrobat Reader heeft geïnstalleerd, start automatisch een PDF-File).