inbouwen + aanpassingen;

Het inbouwen, ombouwen en de aanpassingen hebben gefaseerd over verschillende dagen plaatsgevonden. Een goede planning is de helft van een project. Toch kan er ten alle tijden iets veranderen. Daar is rekening mee gehouden, en de risico's zijn ingecalculeerd.


Vandaar dat wij ruim op tijd de rolstoelbus klaar hadden staan.

Uiteraard mede dankzij een ieder die hieraan heeft meegewerkt.

Via de linkerkant treft u een overzicht aan m.b.t. de verschillende dagen, welke onder uw aandacht worden gebracht. Zie hiervoor Aanpassing auto gevolgd door de verschillende dagen.

De afbeelding hierboven houd een verkorte versie in van de planlijst die is gebruikt.


Allemaal heel hartelijk dank voor de medewerking,
giften en betrokkenheid op welke wijze dan ook.

Hartelijke groet, Mike