Financieel;

Zoals gewoon, is er met elk soort actie, van welke omvang dan ook een financieel plaatje gemoeid.
Vandaar dat u/jij een financieel overzicht kunt bekijken m.b.t tot wat er is binnengekomen, en wat er is uitgegaan.
Binnenkomende financiën zijn gecontroleerd door:

Klaas Haddering
Olaf Olsen
Mike van de Beek

De uitgaven zijn te controleren aan de hand van bonnen/rekeningen, en die liggen ter inzage bij het "Dorpsbelang".


(Klik op de afbeelding van "Het financieel overzicht"
indien u Acrobat Reader heeft geïnstalleerd, krijgt u een leesbaar overzicht.)

Met dank aan een ieder die hieraan heeft meegwerkt.


Allemaal heel hartelijk dank voor de medewerking,
giften en betrokkenheid op welke wijze dan ook.

Hartelijke groet, Mike