Welcome to 2002 ProjectAlbanie

Stichting "Filippus" werd op 10 juni 1988 opgericht en is gevestigd op het adres:
Appelstraat 19
2671 Naaldwijk

Telefoon:
0174 - 627912

Fax: idem
b.g.g: 06-24271057

Contactpersoon:
Jan van der Kooy (Evangelist)
.

Stichting FilippusDe stichting heeft als grondslag: GODs onfeilbaar woord, de Bijbel

Bankrelatie:
Rabobank Midden-Westland te Naaldwijk, rekeningnummer: 34.36.31.318

Ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer: S 146217

Doel:
Het doel van de stichting is de verkondiging van het Evangelie van Jezus Christus in geheel Nederland en verder overal waartoe daar de deuren worden geopend.
De stichting tracht dit doel te bereiken door:

a. Evangelisatieacties te organiseren of te helpen organiseren, waarvoor christenen van ongeacht welke kerk of kring opgeroepen worden mee te werken alsmede het organiseren van nazorgwerk na dergelijke acties.

b. Alle andere passende middelen die nimmer in strijd mogen zijn met de wet of met de grondslag van deze stichting. Middelen:
De middelen van de stichting worden verkregen uit:

a. aan haar verkregen subsidie en bijdragen.
b. schenkingen, erfstellingen en legaten
c. door haar activiteiten te verkrijgen baten.
d. opbrengsten van haar vermogen
e. alle andere wettige wijzen van verkrijgen


Met vriendelijke groet,
Jan van de Kooy & Mike