homepage | contact

Twitter

"Zowel het geloof als de wet houdt de moraal hoog. Alleen geeft het geloof de bovengrens van ons zedelijk leven aan, en de wet de ondergrens."

Start: 1999 Kosovo - Albanie

Mike gaat langs de deur voor een handtekeningen actie die moet dienen als ondersteuning voor een kabelkrantactie. De buren staan hier volledig achter en werken dan ook spontaan mee. Tot stomme verbazing komen wij een buurman tegen (Fred Kooyker) die inmiddels ook al een eenmansactie is begonnen. Wij besluiten de handen ineen te slaan en samen te werken.

Op advies van Fred Kooyker, neem ik contact op met Marianne de Haan. Zij was lange tijd werkzaam in het vluchtelingenwerk. Het blijkt dat ook zij al met een actie zijn begonnen. Er wordt een overleg cq. werkgroep gecreeerd en we werken tenslotte met z'n alle aan hetzelfde doel. De werkgroep zal heten "Hulp familie Kosovo" en zal bestaan uit: Fred Veldhuizen, Nico Geertsema, Kees en Marianne de Haan en Mike van de Beek.

Mike belde meteen het bedrijf waar hij werkzaam is (Aecis Automatisering BV te Zwolle) via de managers Dick van den Berg en Martin Slager. Deze besloten om de situatie meteen voor te leggen aan de directie en er maandag op terug te komen. Inderdaad kregen wij die maandag schitterend nieuws via Dick van den Berg. Ik kreeg twee weken betaald verlof en de rest voor eigen kosten met onmiddelijke ingang. Een werkelijk schitterend aanbod. Mede daar deze actie een grote kans van slagen had daar ikzelf lange tijd Oostblokchauffeur (hulpgoederen) ben geweest en de situatie aan de directie van Aecis had uitgelegd.

Krantenbericht "Handelspost"
Krantenbericht "De Bunschoter"
Verklaring "Gemeente Bunschoten"Toen deze drempel was genomen viel er veel te organiseren. Via de gemeente Bunschoten hebben wij een garantstelling losgekregen. Ook daar was de medewerking meer dan fantastisch.


Burgemeester Groen en de gemeenteraad heeft een officiele garantverklaring afgegeven in drie talen om deze mensen financiele bijstand en onderdak te verlenen wanneer zij in Nederland zouden arriveren. Dit is mede door de inzet van Fred Veldhuizen, Marianne de Haan en Nico Geersema tot stand gekomen. Ook heeft de gemeente Hoorn (waar Adam Abazi) de broer van Isa woont een verklaring meegegeven aan Adam ten tijde dat hij naar Albanie is vertrokken. Tevens hebben 5 inwoners van Bunschoten zich garant verklaard voor zowel financiele als wel medische en humanitaire steun aan deze familie. Als klap op de vuurpijl kregen wij van iemand uit Eemdijk nog een tweede huis aangeboden.

Media:
Allereerst werd toen de media benaderd in de vorm van de kabelkrant en het plaatselijk nieuwsblad. Daarin werd een oproep gedaan tot een financiele bijdrage van de inwoners van Bunschoten. Hier werd in grote getale gehoor aan gegeven.

Toen werden de officiele instanties benaderd met de vraag hoe en wat er allemaal nodig was om de familie naar Nederland te krijgen. Dit was een lange en moeizame weg, terwijl de tijd drong. Veel instanties wisten niet hoe te handelen. Wij liepen tegen een echte bureaucratie aan. Niemand durfde een verantwoording te nemen, en wij werden van het kastje naar de muur gestuurd.
Tevens hebben de kranten inmiddels al het een en ander opgepakt en geven hun volle medewerking. Dit resulteerde in diverse krantenberichten, en een dagelijks draaiboek via de kabelkrant.

Mocht u vragen hebben, of opmerkingen, dan zijn wij graag bereid voor zover als mogelijk deze te beantwoorden.

Met vriendelijke groet,
Ahmed Bulut & Mike van de Beek