homepage | contact

Twitter

"Velen willen verlost worden van het verderf, maar weinigen willen verlost/vrij worden van de zonde."

Dagboek: Donderdag 13-05-1999

Het is vandaag "Hemelvaartsdag", en wij waren in de gelukkige omstandigheden dat wij naar de kerk mochten. Wij leven in een vrij land waar dit nog mogelijk is. Vaak beseffen wij dit helaas niet, maar dit is een grote rijkdom. Helaas had de vermoeidheid dermate toegeslagen dat ik niet weet wie van de "2" dominees op de kansel heeft gestaan. Dit is ook niet vreemd als je 43:00 uur continu in touw bent geweest. Ook vannacht heb ik maar een korte nachtrust gehad.

Het IND Gebouw in Zevenaar.

Zoals afgesproken is de familie Abazi vandaag tussen 13:00 en 15:00 uur door Kees en Fred de Haan naar het IND centrum gebracht. Daar heeft dhr. Frank Geerts van het IND de mensen in ontvangst genomen, en gezegd dat zij na de "Inteak"aan het einde van de dag weer naar huis (Bunschoten) zouden worden gebracht. De familie heeft onder toeziend oog aanvraagformulieren ingevuld. (Zie PDF-bestand).
Aan het einde van de middag werden wij opgebeld door dhr. Geerts van IND, met de verontschuldigingen dat het een beetje was misgelopen, en of wij de familie iets later wilden ophalen. De familie zat nu te eten met een Albanese tolk.

Toen wij 's-avonds de familie ophaalden bleek dat de familie van 's-morgens tot 's-avonds alleen hebben gezeten in een opgesloten ruimte, ze werden gefouilleerd, en er was pas een half uur voor het telefoongesprek met de heer Geerts een Albanese tolk aanwezig. Dus het was niet zoals ons werd verteld door de telefoon. Hier hebben wij ook tegen geageerd. Het is niet normaal dat mensen worden gefouilleerd, in een kamer worden opgesloten zonder dat er tegen hen wordt gezegd wat nu werkelijk de bedoeling van dit alles is.


Uit angst en niet wetend wat te doen, heeft de familie Abazi geen kruimel brood aangeraakt. We hebben besloten om dit zeker tegen de heer Geerts (IND) te zeggen wanneer wij de volgende dag weer ten tonele verschijnen, daar wij een 2e afspraak hebben gemaakt voor de komende vrijdag.

Wij worden wederom om 14:00 uur verwacht, en zullen 's-avonds de familie weer kunnen ophalen. Wij hopen dat het dan beter zal gaan.

De familie heeft de nacht doorgebracht in het huis van Isa Abazi, die in een zogeheten doorstroomwoning woont in Bunschoten. 's-avonds zitten wij voor het slapen gaan gezellig met de hele familie bij elkaar koffie te drinken. Wij zien tot onze grote tevredenheid alleen maar blijde en gelukkige gezichten, en dat is een dankbaar gegeven.
.

Vandaag heb ik tevens de vrachtwagen leeggehaald, omdat deze vrijdag weer ingeleverd dient te worden. De computer, zender en uiteraard het o zo belangrijke koffiezet apparaat konden weer verwijderd worden. Alle spullen weer opgeborgen (voor een volgende reis) en de cabine schoongemaakt. De trailer is leeg gemaakt door Adam Abazi en de kinderen van Isa, en netjes schoongeveegd. Aan het einde van de dag staat de trekker & trailer klaar om ingeleverd te worden.
Het was weer heerlijk ouderwets om achter het stuur te zitten.

Het was wederom een spannende dag, maar ook wederom met een dankbaar en tevreden gevoel konden wij die dag achterom kijken. Veel mensen hielden ons aan en vroegen belangstellend naar de reis. Het geeft een goed gevoel dat er meegeleefd wordt, en dat je niet het gevoel heb alleen te staan.
Met vriendelijke groet,

Met vriendelijke groet,

Ahmed Bulut & Mike van de Beek