Hoe kan ik GOD leren kennen

GOD HOUDT VAN JOU EN HEEFT JE GESCHAPEN VOOR EEN RELATIE MET HEM.

Hoe kan ik GOD leren kennen? - https://www.mikevandebeek.nl

Je kunt HEM persoonlijk leren kennen. HIJ heeft een geweldig plan voor je leven.
HIJ wil er voor je zijn en je een hoopvolle toekomst geven.
Maar hoe kan het dan dat heel veel mensen die relatie met GOD niet ervaren?
GOD lijkt ver weg en onpersoonlijk.
Daar moet een reden voor zijn.

ONZE ZONDEN SCHEIDEN ONS VAN GOD.

De BIJBEL zegt dat alle mensen gezondigd  hebben.
We hebben allemaal verkeerde dingen gedaan.
Alle mensen hebben gezondigd en moeten het stellen zonder GODS heerlijke aanwezigheid“.
(Romeinen 3:23)

En ook……

Nee het ligt aan jullie eigen zonden! Zij staan als een muur tussen jullie en je GOD. Het zijn jullie zonden die GOD beletten je te horen“.
(Jesaja 59:2)

GOD is perfect en heilig. GOD en zonde gaan niet samen.

De relatie met GOD is daardoor verbroken. Onze zonden scheiden ons van GOD.
Op een dag zullen alle mensen bij GOD komen. GOD is een liefdevolle GOD, maar ook een eerlijk RECHTER. HIJ zal alle mensen moeten oordelen om hun zonde. De straf op de zonde is voor eeuwig verwijderd zijn van GOD op een verschrikkelijke plek ver bij HEM vandaan.

We hebben dus een serieus probleem…

Misschien denk je: “Maar ik ben een goed mens, ik doe goede dingen, ik ben religieus, ik ga naar de kerk.”
Dit zijn allemaal goede dingen, maar geen van deze of andere goede dingen kunnen de scheiding overbruggen. Goede dingen kunnen de zonde niet opheffen.
Gelukkig is er een oplossing…

JEZUS IS GODS ENIGE OPLOSSING

GOD wil mensen niet straffen. HIJ wil de relatie herstellen. GOD houdt zoveel van mensen dat HIJ zelf met de oplossing is gekomen. Uit liefde voor ons zond HIJ JEZUS naar de aarde. Alle straf die wij verdiend hadden kwam op JEZUS terecht. JEZUS nam vrijwillig onze straf op ZICH door te sterven aan een kruis. JEZUS stond ook weer op uit de dood. HIJ is overwinnaar over zonde en dood. JEZUS heeft zo de scheiding tussen GOD en mensen weggenomen.
De BIJBEL zegt: 
Want GOD had de wereld  zo lief dat HIJ zijn enige ZOON gegeven heeft, opdat iedereen die in HEM  gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
(Johannes 3:16)
IK ben de weg, de waarheid en het leven,’ antwoordde JEZUS. “Iemand kan alleen naar de VADER gaan via MIJ.
(Johannes 14:6)
GOD biedt aan elk mens een geschenk aan: Vergeving van zonden en een relatie met HEM
Hoe kan je dit geschenk ontvangen?

Vertrouw op JEZUS!

Het enige dat je hoeft te doen is vertrouwen op JEZUS en wat HIJ voor jou gedaan heeft.
Erken dat je gezondigd hebt en ZIJN vergeving nodig hebt.
Maak een keuze om niet langer voor jezelf te leven, maar elke dag te leven voor GOD.
Geloof met je hart dat JEZUS voor jouw zonden gestorven is en dat HIJ is opgestaan uit de dood.
Nodig JEZUS uit in je leven en ga HEM volgen.

Wil je het geschenk van GOD ontvangen?

Je kunt het geschenk van GOD nu ontvangen door het volgende gebed te bidden.
Bid dit gebed vanuit je hart.
GOD, ik begrijp nu, dat ik mijn eigen weg ben gegaan. Ik heb tegen U gezondigd.
JEZUS, ik geloof dat U aan het kruis gestorven bent en dat U de straf voor mijn zonden heeft gedragen.
Ik neem U aan als mijn REDDER en HEER.
Dank U GOD, dat het nu in orde is tussen U en mij. Ik geloof dat al mijn zonden nu zijn vergeven.
Ik geloof dat ik nu UW kind ben en een eeuwig leven heb met U.
Ik wil U leren kennen en volgen. Ik wil niet langer voor mijzelf leven, maar elke dag leven met U.
Ik keer me af van de zonde en wil doen wat U van mij vraagt. Ik geef mijn leven aan U.
AMEN.

Er is iets geweldigs gebeurd!

Op het moment dat je vertrouwd op JEZUS is er iets geweldigs gebeurd:
je hebt nu een relatie met GOD!
Er zijn nog meer geweldige dingen gebeurd.
Ook al voel je er niets van, ze zijn echt gebeurd.
Je hoeft er niet over te twijfelen. 
ze zijn een feit.
1. JEZUS is in je leven gekomen. (Openbaring 3:20)
2. Je zonden zijn vergeven. (Handelingen 10:43, Kolossenzen 1:14)
3. Je hebt eeuwig leven gekregen. (Johannes 3:16)
4. Je bent een kind van GOD geworden. (Johannes 1:12)
5. Je hebt een relatie met GOD waarin je HEM persoonlijk kunt leren kennen. (Johannes 17:3)

Hoe kan je groeien in je relatie met GOD?

Net als in elke relatie zal je HEM steeds beter gaan leren kennen al je met HEM omgaat.
De volgende punten kunnen je daarbij helpen:
Laat je dopen. Je laat hiermee openlijk zien dat je oude leven zonder JEZUS voorbij is en dat je een nieuwe leven met HEM bent begonnen.
Praat met GOD over alles wat je bezig houdt. Bidden noemen we dat.
Luister naar GOD door in de BIJBEL te lezen. GOD spreekt door de BIJBEL.
Vertrouw op GOD voor alle dingen in je leven.
Leef met de HEILIGE GEEST. HIJ zal je helpen in je leven met GOD.
Ontmoet andere gelovigen. Bezoek een kerk waar ze GOD liefhebben en JEZUS volgen. Bezoek trouw de diensten.
Vertel anderen over JEZUS. GOD verlangt ernaar dat alle mensen vergeving ontvangen en HEM gaan leren kennen.
Hieronder de afbeeldingen van het originele boekje:
 

   
   
   

Dit staat op de achterzijde van het boekje:
 

Heeft iemand je wel eens verteld dat GOD van je houd en een geweldig plan met je leven heeft?
Deze pagina (kopie van het boekje) ontdek je dat GOD veel om je geeft en dat je HEM persoonlijk kunt leren kennen.
Wil je meer weten over het nieuwe leven met GOD? 
Kijk dan op de website:
www.gospelimpact.nl/nieuwleven
Language: Dutch
Copyright© 2014: Henri Hüpscher
Uitgave: Gospel Impact. (www.gospelimpact.nl
De BIJBEL CITATEN zijn genomen uit de Groot Nieuws Bijbel
(herziene editie), © Nederlands Bijbelgenootschap & Katholieke Bijbelstichting 1996
 

Quote: “You only realize what you have when you almost lose it.
 WIJ STOPPEN ER MEE:

NA 35 JAAR 

Translate »